Проект на тему : "Я здоровым быть хочу"

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2022/03/27/ya-zdorovym-byt-hochu

Презентация "Логические операции"

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2019/02/15/logicheskie-operatsii

Проект во 2 младшей группе «Азбука безопасности».

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2022/03/27/azbuka-bezopasnosti